2021

Zde najdete fotografie vybraných staveb, které jsme realizovali. Pro najetí na fotogalerii klikněte na název projektu

R199 Čeladná – Zpevněné plochy

R198 Petrovice – Rekonstrukce zatrubnění vodoteče

R99-3-21 VT Ostravice – Štěrková lavice

R193 Hranečník Lučina – úpravy koryta

R191 Hlučín – Přetlaková hala

R183 Petřkovice – Ludgeřovický potok