Regionální televize odvysílala reportáž o námi realizované stavbě: Stezka Na Panském spojila centrum s Novou Vsí – Město Bohumín

Pro město Bohumín jsme dokončili výstavbu stezky pro pěší a cyklisty, která vznikla uprostřed pole v lokalitě zvané Na Panském. Atraktivní trasa s podchodem a přemostěním je základním kamenem budoucího nového lesoparku.
https://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/videoarchiv/5705-stezka-na-panskem-spojila-centrum-s-novou-vsi.html