Nakládání s odpady

V rámci snahy o maximálně ekologický přístup jsme v souladu s certifikací ISO vybaveni pro recyklaci odpadu vznikajícího během stavební činnosti.

Vždy se snažíme využít co největší množství materiálu k recyklaci a použít jej v rámci staveb. Snižujeme tak množství odpadu a dáváme materiálům, které by bez zpracování skončili na skládce, možnost nového využití.

 

obr