Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby tvoří jednu z hlavních specializací naší společnosti. Jedná se především o stavby na vodních tocích a vodních nádržích, jako jsou protipovodňová opatření, zpevnění břehů, příčné objekty (stupně, jezy), hráze, odtěžení sedimentů apod. 

V tomto segmentu jsme realizovali desítky staveb s investičními náklady od stovek tisíc až po desítky milionů korun. Během let jsme se v tomto oboru vypracovali mezi přední firmy v regionu s celou řadou oceňovaných staveb. Naše stavby poskytují díky vysoké kvalitě provedení ochranu a příjemné prostředí občanům kraje.