2011


R045 Vybudování přístupové komunikace ul. Chodská, Karviná


R021 Silnice I/67 Skřečoň – Bohumín, obchvat – Norné stěny


R038 Sanace opěrné zdi, Karviná-Dalkia


R044 Rybník Petřvaldík


R033 Rozšíření rozvodny 110kV, Teplárna Karviná


R047 Rekonstrukce zpevněných ploch ul. Havanská, Ostrava


R039 Rekonstrukce RD Hranečník


R048 Regenerace sídliště Šalamouna, Ostrava


R037 Opěrná zeď Petrovice u Karviné


R042 Opěrná zeď Životice u Nového Jičína


R050 Olše, Závada – údržba mezihrází, Karviná


R051 Olše, louky nad Olší


R049 Larischův příkop, Karviná


R036 Hlubočec – čištění koryta, oprava stupňů


R043 Gabiony Heřmanice


R040 Gabiony Frýdek-Místek


Reference