R021 Silnice I/67 Skřečoň – Bohumín, obchvat – Norné stěny


Reference