2013


R099 Zpevnění svahu u RD záhozem s klínováním


R101 VT Olše – Věřňovice


R094 Údržba vodního toku Bohumín


R097 Stavební práce Pržno


R089 Revitalizace sídliště Slezská Frýdek-Místek. II. etapa


R087 Rekonstrukce objektu v obci Pržno


R093 Přeložka Dolového potoka – Proskovice


R088 Postupné kácení stromů Stará Bělá


R105 Plůtky Plesenský potok


R091 Oprava opevnění vodního toku Starobělský potok


R092 Olše Karviná, úprava mezihrází


R098 LC Lázeňská – Morávka


R099 Gabionový plot Petřvald


R090 Demolice základových patek-pilířů


R095 Bezbariérový chodník v Dobraticích


Reference