2014


R099 Úprava hráze rybníku Petřvaldík


R108 Rekonstrukce a modernizace silnice 436 Stará Ves


R114 Oprava plůtků na VT Bohumínská stružka, ř. km. 1,447 – 1,610


R107 Obnova horského ekosystému a stabilizace trasy Malchor – Lysá hora


R112 MSEM – Horní Lhota – příkop


R116 I-48 Nový Jičín – oprava nezpevněné krajnice


R106 Dalkia – Sanace podlaží 0,0m v kotelně ET – II


R111 Karviná, VT OLše, Oprava povodňových škod


R117 Ostrava-Hrabová – Čištění koryta odvodňovacího kanálu Ščučí


R119 Životice u NJ, VT Jičínka – odstranění povodňových škod


Reference