2017


R136 Smilovice – Výstavba chodníku


R141 Kyjovice – Plůtky a srubové stěny


R139 Dětmarovice – Zkapacitnění toku Dětmarovické Mlýnky


R142 Frýdek-Místek – Novostavba skladu krevního centra


R146 Šenov – Stavební údržba mostu


R147 Ostrava-Třebovice – Sanace podlaží 0,0m v kotelně ET II – 3.etapa


R148 Ludgeřovice – Plůtky Ludgeřovický potok


R149 Bohumín – Obnova lávky přes Orlovskou stružku


R145 Valšov – Oprava propustku


R150 Trojanovice – Vodní stupně na VT Lomná


R151 Proskovice – Odvodnění pozemku cvičné louky pro hasiče


R153 Ostrava – Stavební úprava bermy Ostavice


R154 Ostrava – ZOO – přístavby karantény makaků


R155 Dobratice – Veřejné prostranství


R157 Bohumín – Plůtky Bohumínská stružka


R158 Ostrava – VT Ostravice – nátrž


R159 Bukovec – Sesuv


Reference