Stavba „Nábřeží Ostravice – most Miloše Sýkory“ vyhrála Čestné uznání v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2019

Námi realizovaná stavba „Nábřeží Ostravice – most Miloše Sýkory – bezbariérové napojení komunikace u pomníku M.Sýkory vč. navazujících ploch“ vyhrála Čestné uznání v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2019 v kategorii Stavby občanské vybavenosti – Veřejná prostranství.

most


Reference