Stavbě "Rekonstrukce nádrže N2 v k.ú. Větřkovice u Vítkova" bylo uděleno Čestné uznání v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2022

Námi realizované stavbě "Rekonstrukce nádrže N2 v k.ú. Větřkovice u Vítkova" bylo udělěno Čestné uznání v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2022 v kategorii Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby.

 


Reference