R033 Rozšíření rozvodny 110kV, Teplárna Karviná


Reference