R024 Přeložka Bohumínské stružky – dokončení


Reference