R119 Životice u NJ, VT Jičínka – odstranění povodňových škod


Reference