Stezka Na Panském spojila centrum s Novou Vsí

O námi realizované stavbě odvysílala regionální televize reportáž s názvem „Stezka Na Panském spojila centrum s Novou Vsí – Město Bohumín"

Pro město Bohumín jsme dokončili výstavbu stezky pro pěší a cyklisty. Stezka vznikla uprostřed pole v lokalitě zvané Na Panském. Atraktivní trasa s podchodem a přemostěním je základním kamenem budoucího lesoparku.


Reference